Opdracht: Maak een complete huisstijl voor Agro plus
 Wat is Agro plus: Agro plus bv is een bedrijf dat zich richt op de agrarische sector en met namen veeteelt en tuinbouw. Het bedrijft levert technische installaties aan echte boeren die weten wat ze doen, ook onderhouden ze de producten en verzorgen ze de reparaties.
Logo: Het logo geeft de technische en natuurlijke kant van het bedrijf weer. Door de keus van het lettertype laat het de professionaliteit weer.

You may also like

Back to Top